Skupština Republike Kosova

Direkcija za javnu nabavku

Xhemail Halili

Direktor

Direkcija za javne nabavke je odgovorna za:
a. Obezbeđivanje i odvijanje svih aktivnosti javnih nabavki u skladu sa zakonom i pravilima javnih nabavki, kao i pravilima upravljanja javnim finansijama
b. Pokretanje i sprovođenje postupka javne nabavke i aktivnosti koje proizilaze iz ugovora o nabavci za potrebe Skupštine
c. Izradu predloga godišnjeg plana nabavki, prema zahtevima organizacionih jedinica
d. Koordinaciju aktivnosti nabavke sa Agencijom za javne nabavke (AJN), Regulatornom komisijom za javne nabavke (RKJN) i Telom za razmatranje nabavki (TRN)
e. Potpisivanje ugovora o nabavkama u skladu sa zakonom
f. Praćenje sprovođenja ugovora ekonomskih operatera

Tel: 038 200 10 250
Mob: 044 990 829
Email: [email protected]
 

Direkcija za javne nabavke se sastoji od:

a. Jedinice za javne nabavke
Koordinator Jedinice:
Hajrije Hajredinaj
Tel: 038 200 10 251
Mob: 044 403 271
Email: [email protected]

b. Jedinice za ugovore