Skupština Republike Kosova

Direkcija za javnu nabavku

Xhemail Halili

Direktor

Direkcija za javnu nabavku odgovorna je za:

a. Obezbeđivanje i odvijanje svih aktivnosti javne nabavke u skladu sa zakonom i pravilima o javnoj nabavci, kao i pravilima o menadžiranju javnih finansija,
b. Iniciranje i obavljanje procedura javne nabavke i aktivnosti koje rezultiraju ugovorom o javnoj nabavci za potrebe Skupštine,
c. Izradu predloga godišnjeg plana javne nabavke, prema zahtevima organizacionih jedinica,
d. Koordinaciju aktivnosti javne nabavke sa Agencijom za javnu nabavku (AJN), Regulatornom Komisijom za javnu nabavku (RKJN) i Organom za razmatranje javne nabavke (ORJN),
e. Potpisivanje ugovora za javnu nabavku shodno zakonu,
f. Praćenje sprovođenja ugovora ekonomskih operatera.

2. Direkcija za javnu nabavku sastoji se od:
a. Jedinice za javnu nabavku,
b. Jedinice za ugovore.

Tel: 038 212 898, 038 200 10 430

Email: [email protected]