Skupština Republike Kosova

Komisija za zdravstvo i socijalno osiguranje

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu je funkcionalna Komisija koja u okviru svog delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se odnose na zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Kalendar aktivnosti komisije

četvrtak, 09.00 28 mart 2024
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
četvrtak, 13.00 22 februar 2024
Sala N506

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Shpresa

Haxhijaj

Koordinatorka

038 200 10 640

044 666 835

[email protected]

Besim

Haliti

Zyrtar i lartë i fushës

038 200 10 651

044 613 370

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove Komisije   uključuje: 

-    Angažovanje u definisanju i praćenju sprovođenja razvojnih politika i efikasno funkcionisanje zdravstva  i socijalne zaštite;
-    Angažovanje  za konceptualizaciju opšte strategije za zaštitu zdravlja građana Kosova i ostalih  građana, koji se privremeno nalaze na Kosovu, podstičući primenu savremenih zdravstvenih standarda;
-    Angažovanje za obezbeđivanje zadovoljavajućeg blagostanja na Kosovu, uključujući pružanje socijalne  zaštite građanima Kosova, socijalnu zaštitu  ratnim invalidima, porodicama  palih boraca, radnim invalidima, političkim zatvorenicima  i njihovim porodicama , svih kategorija nesposobnih za rad i izgradnju efektnijeg  penzionog sistema za sve kategorije.
-    Angažovanje na razmatranje  vladinog  programa, načinu  i stepenu  njegovog sprovođenja  u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i pruža preporuke Skupštini; 
-    Anagažuje se za identifikaciju specifičnih programa Vlade, odnosno ministarstva dotičnog resora u saradnji  sa Komisijom za budžet, rad i transfere, vrši  detaljno razmatranje  načina na koji se finansiraju i upravljaju;
-    Razmatranje zakonodavstva njegovog delokruga; 
-    Razmatranje nacrta budžeta i pregled budžeta  ministarstva dotičnog resora i preporučuje Komisiji za budžet, rad  i transfere, njegovo razmatranje  i usvajanje u  Skupštini, uključujući i amandmane;
-    Nadzire primenu zakona iz svog delokruga;
-    Razmatranje ostalih pitanja, utvrđene Poslovnikom i pitanja koja se posebnom odlukom Skupštine upućuju ovoj Komisiji.

U vršenju svojih funkcija, Komisija sarađuje sa dotičnim resornim ministarstvom i sa svim ostalim ministarstvima od kojih može zahtevati konkretne informacije, uključujući i direktne izveštaje ministara ili drugih odgovornih lica, kada se zahteva od  strane Komisije.