Skupština Republike Kosovo

Sve vesti

Predsednik Skupštine Daci i Komisija za meðunarodnu saradnju primili kongresmana Dana Rohrabachera

26.08.2005

Kosovo mora biti slobodno i nezavisno, ovdašnji ljudi moraju voditi računa o svom zivotu, oni moraju voditi politiku u ovoj zemlji Nezavisnost predstavlja nacionalni kompromis Albanaca Američka podrška nam je uvek potrebna, to znači i nakon što Kosovo ostvari svoj san o nezavisnosti

Predsednik Skupštine Kosova Daci primio delegaciju CDKOS sa sedištem u Ženevi

25.08.2005

Parlamentu Kosova se nudi pomoć u demokratskoj kontroli i izgraðivanju segmenata bezbednosti

Predsednik Skupštine Daci primio poslanika Ðerð Dedaja

25.08.2005

O pitanju nezavisnosti Kosova nema se šta razgovarati ni sa kim Dedaj je izrazio svoje nezadovoljstvo u vezi sa finansiranjem političkih partija, kao i o učešću na komisijama Politički forum je nelegalan, on je substitut institucija

Predsednik Skupštine Daci primio je delegaciju TAIEX-a, sa kojom je bio i zamenik minstra za poljoprivredu Tom Hajdaraj

24.08.2005

Dobra saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim subjektima u oblasti poljoprivrede i veterinarstva

Predsednik Skupštine Daci, primio šefa USAID-a na Kosovu, Ken Yamashita

24.08.2005

Razgovaralo se o ozbiljnim investicijama na Kosovu nakon rešavanja konačnog statusa, naročito u energetici, izgradnji veštačkih jezera, autoputeva kao i podizanju novih kapaciteta