Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

182 Projektligje
Projektligji nr.08/L-125 për pronën publike

Propozuesi: Qeveria

Projektkodi civil i Republikës ë Kosovës nr.08/L-124

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

153 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-073
Ligji nr.08/L-073 për ratifikimin e këmbimit të Notave Diplomatike në lidhje me asistencën e ofruar në formë granti sipas aktit për ndihmë të jashtme të vitit 1961 dhe aktit për kontroll të shitjeve të armëve mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-069
Ligji nr.08/L-069 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeverisë së Zvicrrës përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim mbi programin Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin