Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

157 Projektligje
Projektligji nr.08/L-268 për shpronësimin e pronës së paluajtshme

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-267 për letërnjoftimin

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

323 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-248
Ligji nr.08/L-248 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për skemat pensionale të financuara nga shteti
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-235
Ligji nr.08/L-235 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikёs sё Kosovёs pёr vitin 2023 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.08/L-213
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin