Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

87 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.08/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.04/L-123 të procedurës penale i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.06/L-091

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

Propozuesi: 6+ deputetë

Ligjet

Ligjet

126 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-036
Ligji nr.07/L-036 për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin