Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Predlozi zakona

54 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-001 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosova za 2020

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.06/L-158 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosovo

Predlagači: Grupi parlamentar

Nacrt zakon br.06/L-156 o izmenama i dopunama Zakonika br.06/L-006 o pravdi maloletnika

Predlagači: Komisioni parlamentar

Nacrt zakon br.06/L-164 o šumama

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.06/L-161 o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2018 između Kosova i Evropske Unije

Predlagači: Qeveria

Zakoni

Zakoni

108 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Zakon br.06/L-155 o zabrani igara na sreću
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-144
Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-143
Zakon br.06/L-143 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-142
Zakon br.06/L-142 o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-141
Zakon br.06/L-141 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon