Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

89 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.07/L-024 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave Civile dhe familjarëve të tyre

Propozuesi: 6+ deputetë

Projektligji nr.07/L--038 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

110 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-001
Ligji nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-161
Ligji nr.06/L-161 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evroipan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin