Projektligjet

Projektligjet

53 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-094, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.06/L-004 për Presidentin e Republikës së Kosovës

Propozuesi: Grupi parlamentar

Projektligji nr.06/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit nr.06/L-006 të drejtësisë për të mitur

Propozuesi: Komisioni parlamentar

Ligjet

Ligjet

108 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Ligji nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-144
Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin