Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

67 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.07/L-017 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim lidhur me financimin e Projektit Emergjent COVID -19 për Kosovën

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike –COVID-19

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

108 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Ligji nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-144
Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin