Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

19.05.2022

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica Komisije, održala je svoju redovnu sednicu.

    Na pometutoj sednici jedina tačaka dnevnog reda je bila razmatranje predloga za pozivanje u zvaničnu posetu članova turskog parlamenta-članove odgovarajuće Komisije za ljudska prava i Narodnog advokata Republike Turske.

    U nastavku sednice članovi Komisije su se saglasili da se preda Zahtev Predsedništvu Skupštine Kosova za odobrenje ove posete i nakon toga da se uputi i zvanični poziv za posetu gore pomenute delegacije iz Republike Turske.