Kuvendi i Republikës së Kosovës

Raportet Financiare

Raporti Financiar për tremujorin e parë 2020

Raporti Financiar për vitin 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2019.

Raport i shpenzimeve për tremujorin e parë 2019

Raporti Financiar për vitin 2018

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2018

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2018

Raporti Financiar për vitin 2017

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2017

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017.

Raporti Financiar për vitin 2016

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016.

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016