Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

02:00 17 Qershor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rend dite


1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,

2. Përgatitjet për seancën plenare të radhës,

3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,

4. Të ndryshme.

11:00 8 Qershor 2020

Rendi i dites


1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Kërkesa e kryeministrit për seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit
3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
4. Materialet e proceduara nga Qeveria ne Kuvend, pas miratimit të Mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë së Kosovës, më 25 mars 2020,
5. Të ndryshme.