Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Plenare 23 Qershor 11:00 Transkript Shih Vendimet
Rendi Ditës
Solemne 12 Qershor 11:00 Transkript Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Shënimi i 12 Qershorit - Dita e Paqes