Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 11.06.2019 23:01

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 11.06.2019 22:54

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 11.06.2019 13:27

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 11.06.2019 12:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 11.06.2019 12:15

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 11.06.2019 12:10

  Kryesia e Kuvendit