Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 30.01.2018 10:04

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 10:03

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 10:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 10:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 09:58

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 09:00

  Kryesia e Kuvendit