Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 03.12.2018 17:59

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 03.12.2018 17:50

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 03.12.2018 12:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 03.12.2018 12:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 03.12.2018 11:59

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 03.12.2018 11:00

  Kryesia e Kuvendit