Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:09

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:07

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:06

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:03

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 04.07.2018 18:01

  Kryesia e Kuvendit