Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 07.02.2018 16:24

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:52

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:06

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:04

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 07.02.2018 13:00

  Kryesia e Kuvendit