Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 12.06.2018 14:29

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 12.06.2018 14:27

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 12.06.2018 13:25

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 12.06.2018 13:23

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 12.06.2018 13:19

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 12.06.2018 13:15

  Kryesia e Kuvendit