Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 26.12.2018 18:41

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 26.12.2018 16:05

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 26.12.2018 16:04

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 26.12.2018 13:25

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 26.12.2018 13:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 26.12.2018 12:30

  Kryesia e Kuvendit