Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Enjte, 05.07.2018 20:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Enjte, 05.07.2018 19:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Enjte, 05.07.2018 19:03

  Kryesia e Kuvendit

 • E Enjte, 05.07.2018 19:01

  Kryesia e Kuvendit

 • E Enjte, 05.07.2018 08:42

  Kryesia e Kuvendit

 • E Enjte, 05.07.2018 08:40

  Kryesia e Kuvendit