Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 04.03.2019 14:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 04.03.2019 14:10

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 04.03.2019 14:08

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 04.03.2019 14:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 04.03.2019 14:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 04.03.2019 08:42

  Kryesia e Kuvendit