Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Hykmete Bajrami

Hykmete Bajrami

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ALEANCA KOSOVA E RE (LDK-AKR)

Të dhëna personale

 • E lindur më 20.01.1975 në Pejë
 • E martuar

Arsimimi

 • Dr. Shkence e ekonomisë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Përvojë pune në shumë organizata vendore e ndërkombëtarë si EU-UNMIK, FAO, Banka Botërore KTA, Riinvest, SIDA suedeze, asistente në Fakultetin Ekonomik - Universiteti i Prishtinës.
 • Në vitin 2004 - 2011 profesor asistent në Fakultetin Ekonomik - Universiteti i Prishtinës.
 • Nga viti 2011, deputete e LDK-së, në Kuvendin e Republikës se Kosovës, në legjislaturën e IV.
 • Deputete e zgjedhur e LDK-së, në Kuvendin e Republikës se Kosovës, në legjislaturën e V,
 • Ministre e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në vitet 2014 - 2017.
 • Deputete e zgjedhur e legjislaturës se VI, të Kuvendit të Republikës se Kosovës.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Angleze

Adresa

 • Lagjja Janina, Rr. Nikollë Brankati - Prishtinë