• E Enjte, 20.04.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë:12.04 .2017;
3. Takim me përfaqësues të sindikatës Unia nga Zvicrra;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 12.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më datë: 15.03.2017 dhe 21.03.2017;
3. Takim me shoqaten e mamive të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndërmarrjet sociale.
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 21.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor
3. Të ndryshme.

 

 

 • E Mërkure, 15.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 1.03.2017;
3. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 01.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 16.02.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Shpresa Haxhijaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211-294