• E Mërkure, 26.04.2017 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 19.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Raportin Financiar të Fondit të Bashkuar për Sektorin e Arsimit për periudhën Janar-Mars 2016. I ftuar Ministri i MASHT-it, z. Arsim Bajrami;
4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit, Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore. I ftuar Ministri i MASHT-it, z.Arsim Bajrami;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 19.04.2017 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 5.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Raportin Financiar të Fondit të Bashkuar për Sektorin e Arsimit për periudhën Janar-Mars 2016. I ftuar Ministri i MASHT, z. Arsim Bajrami;
4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit, Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore. I ftuar Ministri i MASHT, z.Arsim Bajrami;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 05.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 15.03.2017 dhe 22.03.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit përfundimtar për Projektligjin nr.05/L-122, për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Të Ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 22.03.2017 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N-409
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunave, për vitin 2015. Të ftuar: Kryetarët e Komunave të, Prishtinës, Pejës, Prizerenit, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës dhe Graqanicës. Ministri i MF-së, Ministri i MAPL-së, Ministri i MAP-së dhe Auditori i Përgjithshëm;

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 15.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër;
4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të përformancës, Administrimi i programit për trajtim jashtë Institucioneve shëndetësore publike, i ftuar z. Imet Rrahmani, Ministër;
5. Të Ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Kordinatore e Komisionit për Mbikqyrjen e Financave Publike Email-i: [email protected] Telefoni: 038/200-10-625