Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

  • E Premte, 09.03.2018 11:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbaleve të komisionit, të mbajtur më 29, 30 janar dhe 9 shkurt 2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për veprimtaritë hidrometeorologjike;
4. Shqyrtimi i Strategjisë shtetërore të ujërave në Kosovë 2017-2036;
5. Formimi i grupeve të punes për shqyrtimin e projektligjeve;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369