Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Hënë, 11.12.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 16.11.2017;
3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr.06/L-021;
4. Shqyrtimi i planit vjetor të punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit, për sezonin e Auditimit 2017/2018;
5. Diskutim në lidhje me shqyrtimin e raporteve individuale të auditimit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107