Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Premte, 09.03.2018 14:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 28.02.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Universitetit të Prishtinës (UP-së) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107