Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Premte, 19.07.2019 11:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë 4 dhe 09.07.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale ,,KRU Prishtina" për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike ,,Posta e Kosovës"për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107