Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

  • E Hënë, 24.06.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbaleve, datë 31.05.2019 dhe 14.06.2019
3. Shqyrtimi i rekomandimeve të Grupeve Parlamentare lidhur me përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor
4. Rishikimi i Planit të Punës së Komisionit ( të miratuar me datë 7.5.2019)
5. Të ndryshme

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Hënë, 24.06.2019 10:00