Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore...

E Marte, 24.04.2012
Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione i Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e sotme diskutoi për Planin e Veprimit të Kuvendit të Kosovës për Integrime Evropiane për vitin 2012, përkatësisht pikës 74 të tij.

Kryetarja e Komisionit Suzan Novobërdaliu tha se pika 74 e Raportit të Progresit ka të bëjë me mbetjet mortore të paidentifikuara në morgun e Prishtinës, ndërkaq, është në agjendën e Komisionit të njoftohet për ecurinë dhe sfidat rreth kësaj çështje.

Se në ç'masë është implementuar kjo pikë, anëtarët e Komisionit u njoftuan nga përfaqësuesi i EULEX-it dhe përfaqësuesi i Zyrës së mjekësisë ligjore.

Lidhur me këtë, fillimisht foli, Alan Robinson, përfaqësuesi i EULEX-it. Ai, duke iu referuar një raporti të përgatitur nga ana e tyre rreth kësaj problematike, vuri në dukje bashkëpunimin e tyre dhe të Ministrisë së Drejtësisë. Në raport, vijoi ai, janë paraqitur shumë çështje me të cilat ballafaqohet mjekësia ligjore. Në vijim, Robinson tha se të dhënat e raportit pasqyrojnë të arriturat rreth kësaj çështje, të cilat burojnë nga një bashkëpunim i mirëfilltë i EULEX-it dhe Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi i EULEX-it, njoftoi edhe për sfidat e shumta që e përcjellin Departamentin që ai udhëheqë. Ai u ndal te pengesat që paraqiten në sigurimin e mostrave krahasuese të gjakut me mbetjet mortore që gjenden në morgun e Prishtinës. Duke folur për ndjeshmërinë e kësaj çështje nga e cila janë të goditura shumë familje në Kosovë, Robinson me këtë rast shfaqi mospajtim me njoftimin nga ana e disa medieve në Kosovë se në morgun e Prishtinës janë 400 mbetje mortore. Lidhur me këtë Robinson tha:" Situata është krejt tjetër. Në morgun e Prishtinës janë 250 mbetje mortore dhe 101 pjesë të trupave". Për sa u përket pjesëve të trupit që gjenden në morgun e Prishtinës, Robinson njoftoi se ato u përkasin personave të identifikuar e që janë varrosur menjëherë pas lufte. Robinson, po ashtu njoftoi se analiza e ADN-së u është bërë të gjithë trupave mortorë në morgun e Prishtinës. Ai tutje shtoi se numri i përgjithshëm i të zhdukurve është 1781, ndërsa në pyetjen e anëtarëve të Komisionit për të zhdukurit që dyshohet se janë bartur në Republikën e Serbisë, Robinson tha se EULEX-i ka dërguar ekipe të specializuara për vlerësimin e terenit të dyshuar atje. Me këtë rast, përfaqësuesi i EULEX-it përmendi qytetin e Rashkës dhe qytetin e Peruçasit afër kufirit me Bosnjën dhe Hercegovinën.

Duke iu referuar kësaj çështje, drejtori i Zyrës Ligjore, Arsim Gërgjaliu, ndërkaq, vuri në dukje vështirësitë financiare dhe kushtet jo të mira për ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Ai me këtë rast kërkoi nga Komisioni që këtë çështje ta ngritë edhe në Kuvendin e Kosovës dhe në nivele qeveritare, në mënyrë që puna e tyre të rezultojë sa më pozitive.

Anëtarët e komisionit, ndërkaq, duke mbështetur kërkesën e tij i premtuan ndihmë dhe përkrahje të parezervë.

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore...