Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Hatim Baxhaku

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 24.03.1955 në Bellobrad - Dragash
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Mjekësisë dhe specializimi nga lëmi e kirurgjisë së përgjithshme

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Mjek i praktikës së përgjithshme -4 vjet
  Kirurg 28 vjet
  Kryeshef i Departamentit Kirurgjik - 10 vjet

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Kroatisht, Anglisht

Adresa

 • Prizren

Telefoni

 • 044-131-733