Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Melihate Tërmkolli

Melihate Tërmkolli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • E lindur më 08.03.1965 në Bardh i Madh – Fushë Kosovë
 • E pamartuar

Arsimimi

 • PHD. Kandidat në Universitetin e Tiranës – ISE
 • Magjistër i shkencave juridike – administrative
 • Fakulteti Juridik, Prishtinë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Deputete e Kuvendit të Kosovës
  Ministre e Shërbimeve Publike
  Ligjëruese në Universitetin AAB

Adresa

 • Prishtinë

Telefoni

 • 044 505 890