Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Milena Milićević

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Të dhëna personale

  • E lindur më 20.06.1972 në Mitrovicë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Juriste e diplomuar

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Për 10 vite si sekretare në shkollë fillore

  Adresa

  • Soçanicë