Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Selvije Halimi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • E lindur më 19.12.1970
 • E martuar

Arsimimi

 • Doktorantë e Shkencave Juridike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Këshilltare politike, MASHT, 2011-2014
  Deputete e Kuvendit 2004-2007-2010

Adresa

 • Lipjan

Telefoni

 • 044 595 642