Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Marte, 12.06.2012 12:00 në sallën N 225

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.04/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë me raportin e Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa, me amendamente.
3. Shqyrtimi i realizimit të Planit të punës së komisionit për periudhën e parë kohore 2012.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali