Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Marte, 12.12.2017 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit, (i ftuar Avokati i Popullit z.Hilmi Jashari),
3. Diskutim lidhur me Raportin me rekomandime të Avokatit të Popullit, në lidhje me faturimin e energjie elektrike të shpenzuar në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, (i ftuar Avokati i Popullit, z.Hilmi Jashari),
4. Njoftim lidhur me shqyrtimin e peticioneve nga Grupi Punues i Komisionit,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali