Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 10.04.2019 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 27.02.2019 dhe 20.03.2019;
3. Raportimi i grupeve punuese për Projektligjet në procedurë;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali