Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Marte, 23.04.2019 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Caktimi i orarit dhe listës së deshmitareve që do të intervistohen;
3. Plotësimi i listes së eksperteve që do të angazhohen;
4. Të ndryshme;