Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 11.06.2019 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 6.6.2019;
3. Votimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës - AKK për vitin 2018;
4. Diskutim lidhur me kërkesën e KOSTT-it;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së për vitin 2018;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali