Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Enjte, 13.06.2019 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtur me datë, 5.04.2019, 16.04.2019 dhe 24.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social, me raport amendamente të Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, me raport amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali