Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Premte, 19.07.2019 10:00

Në hotel Sirius

RENDI I DITËS

Dëgjim Publik për Projektligjin e Punës