Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

E Hënë, 05.08.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:


1. Miratimi i Rendit të Ditës,

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.07.2019,

3. Intervistimi i z. Kreshnik Gashi - Kryesues i Bordit të Drejtorëve në ARKEP,

4. Intervistimi i znj. Besa Shatri-Berisha - Kryesuese e Bordit të Drejtorëve në Telekomin e Kosovës sh.a,

5. Të ndryshme.