Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Hënë, 05.08.2019 11:00 në sallën C 301

Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e mëparshme,
2. Përgatitjet për mbajtjen e seancës plenare për shpërndarjen e Kuvendit të Legjislaturës së VI.