Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 12.07.2018 10:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin
  e pasurisë,

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve,

  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.
  2004/32 për Familjen i Kosovës,

  6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-081 për qasje në dokumentet publike,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e
  Kosovës,

  8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërës të gjakut,

  9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-009 për ndërmjetësim dhe

  10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-010 për noterinë.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 2
  pika 3
  pika 4
  pika 5
  pika 8
  pika 18
  pika 20
  pika 21