Ligjet sipas emrit

2012/04-L-150Shpalo (PDF)

Ligji për Odat e profesionistëve shëndetësor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.05.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-29-2013, Datë 17.06.2013

U miratua nga Kuvendi:
30.05.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.06.2013