Ligjet sipas emrit

04/L-011Shpalo (PDF)

Ligji për organizimin sindikal në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-015-2011, Datë 09.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
28.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.08.2011