Ligjet sipas emrit

04/L-188Shpalo (PDF)

Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.12.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-02-2014, Datë 09.01.2014

U miratua nga Kuvendi:
26.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.01.2014