Ligjet sipas emrit

05/L-125Shpalo (PDF)

Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-002-2017, Datë 06.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2017