Ligjet sipas emrit

05/L-079Shpalo (PDF)

Ligji për investimet strategjike në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.10.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-009-2017, Datë 03.02.2017

U miratua nga Kuvendi:
11.10.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.02.2017