Ligjet sipas emrit

05/L-141Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-016-2017, Datë 11.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.04.2017