Ligjet sipas emrit

2009/03-L-138Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/5 për tregtinë me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25. 06. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-018-2009, datë 17.07.2009.

U miratua nga Kuvendi:
25.06.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.07.2009