Ligjet sipas emrit

2010/03-L-246Shpalo (PDF)

Ligji për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e autorizuara shtetërore për siguri

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-073 -2010, Datë 09.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
28.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.11.2010