Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04-L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre

Data e shpërndarjes:
19.01.2015